top of page

ÇEVİRİMİÇİ ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu (KVKK m.10a)

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HAZAL GÜREL (PİA DİGİTAL) tarafından hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verilerin İçeriği, İşlenme Amaçları (KVKK m.10b), Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

KİMLİK BİLGİLERİ

 

 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Ad-Soyad:

                                                                                   

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Talep ve Şikayetlerin Takibi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

KİŞİSEL VERiLERİN İŞLENMESiNİN HUKUKi SEBEPLERİ:

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, HAZAL GÜREL (PİA DİGİTAL) Tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI:

Çevrimiçi Ziyaretçilere ait kimlik bilgileri

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak ve aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza ve bağlı ortaklarımıza aktarılmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

E-PostaAdresi ve Telefon numarası:

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Talep ve Şikayetlerin Takibi

KİŞİSEL VERiLERİN İŞLENMESiNİN HUKUKi SEBEPLERİ:

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, HAZAL GÜREL (PİA DİGİTAL) tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI:

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak ve aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza ve bağlı ortaklarımıza aktarılmaktadır.

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

IP Adresi Bilgileri, İnternet sitesine giriş Çıkış bilgileri, Log kayıtları, Şifre bilgileri, Parola bilgileri:

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

KİŞİSEL VERiLERİN İŞLENMESiNİN HUKUKi SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, HAZAL GÜREL(PİA DİGİTAL) Tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler web sitemizde oluşturulan çerezler ve üçüncü taraflara ait (örneğin Google Analytics) çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI:

Çevrimiçi Ziyaretçilere ait işlem güvenliği bilgileri;

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak ve aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza ve bağlı ortaklarımıza aktarılmaktadır.

Web veya mobil sitemizi ziyaret etmeniz durumunda çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler www.piadigital.com Adresinde yayımlanan Çerez Politikasında yer almaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız (KVKKm.10d)

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre info@piadigital.com adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) veya mail yolu ile elektronik posta üzerinden iletebilirsiniz.

 

 

 

Teslim Alan     

 

Ad Soyad      : 

Tarih              :

İmza               :

                                                                                                               

bottom of page